Blackjack – tid för split

I många varianter av Blackjack så får man välja en så kallad Split. En splittning går ut på att du delar på två kort av samma valör som till exempel två ess. Men när ska man välja en Split? Om detta diskuterar de lärda och till och med det som kan verka som uppenbart är inte alltid givet. Det viktigaste är att du fattar besluten själv. Visst kan du basera ditt spel på strategi som du lär dig online men för bästa resultat så måste du vara medveten om det du gör och skaffa erfarenhet av vad som funkar och i vilket läge.

splitta

Till att börja med så kan du vara säker på att det rekommenderas att välja Split om du får två ess. Anledningen till detta är enkel. Med ett ess kan du alltid få till en hyfsad hand och kanske till och med en Blackjack. Det du dock måste vara medveten om i det här läget är att en Blackjack som kommit till efter en Split inte anses vara en verklig Blackjack utan endast 21 poäng. Rent praktiskt så betyder detta att given vinner om han också får 21.

Du måste förstås tänka på vilket kort som given visar. Om givens kort är värt 9 eller 10 så är en Split inte rekommenderad även om du får två ess eftersom given med stor sannolikhet kan få en Blackjack.

Ett annat råd vad gäller Split är att splitta på åttor och det här kan vara en bra idé så länge given inte har 9 eller 10 på bordet. Det viktigaste är att du väljer en strategi och följer den samtidigt som du väl håller koll på hur den fungerar så att dra rätt slutsatser av dina resultat.

Försäkra dig om att du kommer ihåg dessa tips när du ska spela casino online.